BOSANSKI ENGLISH

Profil

  HISTORIJAT KOMPANIJE

  DANAS  Energoinvest  je izvozno orijentirana  kompanija  sa izgrađenih desetina
           hiljada kilometara dalekovoda, hiljadama trafostanica i respektabilnim brojem hidro
           i  termo elektrana,  termoenergetskih  i  procesnih  postrojenja  na  većini
           kontinenata, baziranih na radu i vještini Energoinvestovih stručnjaka

  1987  Najveći izvoznik u bivšoj Jugoslaviji kada  ostvaruje svoj  poslovni vrhunac
           sa prometom od jedne milijarde $ i sa 42,000 uposlenika

  1958  Energoinvest postaje izvozno orijentirana kompanija koja svoje poslovanje
           širi na preko 20 tržišta od Meksika do Malezije

  1951 U početku osnovan kao mali projektni biro na čelu sa Emerikom Blumom,
          Energoinvest  se razvio u  modernu evropsku  kompaniju čiji je  poslovna
          doktrina bazirana na inženjering modelu realizacije kompletnih projekata
          po sistemu “ključ u ruke”