BOSANSKI ENGLISH

Informacije

04. 02. 2013. - Posao u Albaniji vrijedan 30,5 miliona eura

 

Energoinvest d.d. – Sarajevo, 31. januara 2013., u Tirani je zvanično potpisao ugovor za izgradnju 250 kilometara 110kV dalekovoda i rekonstrukciju i proširenje postrojenja pet trafostanica naponskog nivoa 110 kV, južna Albanija/Lot 2, sa Elektroprenosom Abanije (OST Albania). Osim predstavnika naše kompanije, potpisivanju ugovora prisustvovali su i premijer Federacije BiH, Nermin Nikišić, te federalni ministar prometa i komunikacija, Enver Bijedić.
Vrijednost ugovora iznosi 30.5 miliona eura, a radi se o projekatu po sistemu „ključ u ruke“ (Turn-key project), to znači da je Energinvest zadužen za dizajniranje, tipska ispitivanja, nabavku opreme, izgradnju i puštanje u pogon dalekovodnih linija i trafostanica, a finansijer je Njemačka razvojna banka KfW, dok je rok za izvršenje posla 30 mjeseci.
Važno je istaći da je Energoinvest ovaj posao dobio u veoma jakoj svjetskoj konkurenciji, te da će realizacija ovog posla u ionako teškoj tržišnoj situaciji, umnogome biti razvojni faktor kako za našu kompaniju tako i za BiH u cjelini. Osim posla u Albaniji, Energoinvest u ovoj godini planira realizaciju velikih projekata u Alžiru, Iraku, Etiopiji, Slovačkoj..., te tako, bez obzira na ekonomsku krizu, pokazuje da može biti pokretač privrednog razvoja i kompanija koja ostaje dosljedna svom imenu i reputaciji koju je sticala preko 60 godina širom svijeta.