BOSANSKI ENGLISH

Informacije

06. 12. 2012. - Premijer Nikšić i Vlada FBiH obećali podršku Energoinvestu

Na sastanku kojeg je u srijedu, 5. decembra 2012., u sjedištu Vlade FBiH organizirao federalni premijer Nermin Nikšić istaknuta je podrška Enegoinvestu za dobijene poslove u ukupnoj vrijednosti oko 95 miliona eura na tržištima Iraka, Albanije i Alžira. Vlada FBiH, u skladu sa zakonskom legislativom, za dobijene poslove će dati punu podršku  Energoinvestu za osiguranje bankovnih garancija potrebnih za njihovu realizaciju. S tim u vezi, premijer je na spomenutom sastanku okupio i predstavnike bankarskog sektora, Razvojne banke FBiH, Union banke, ali i banaka u privatnom vlasništvu. Osim toga, premijer Nikšić je upoznat i sa problemima sa kojima se ova kompanija suočava prilikom izlaska na vanjsko tržište. Unatoč najavama da će sljedeća godina biti teška, te da se na svjetskim tržištima sve teže dolaziti do bilo kakvog posla, Energoinvest sa spomentim projektima ostvaruje poslovni zamah, poboljšavajući i ušvršćujući svoju poziciju na međunarodnom nivou. Vlada FBiH na čelu sa Nerminom Nikšićem obećala je svu neophodnu pomoć i podršku u skladu sa zakonskom legislativom.