BOSANSKI ENGLISH

Informacije

10. 10. 2012. - Federalna vlada zadovoljna poslovanjem Energoinvesta

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Erdal Trhulj istakao je da je Vlada FiH, kao većinski  vlasnik kompanije Energoinvest, izuzetno zadovoljna poslovanjem i planovima ove ugledne firme. Vladi FBiH je u interesu da kompanija bude samoodrživa, tj. da zaposlenici sami sebi mogu osigurati platu. Od Vlade će, kao i dosada, imati podršku za sve buduće aktivnosti, naglasio je ministar Trhulj, te podržao plan restrukturiranja, u skladu sa postojećim zakonima i propisima. On vjeruje da je taj plan trenutno najbolje riješenje kako za kompaniju tako i za zaposlenike Energoinvesta.

Inače, ovaj sastanak čija je glavna tema bila trenutno poslovanje kompanije u svijetlu teške ekonomske situacije i finansijske krize, te njeno restrukturiranje, održan je u poslovnoj zgradi Energoinvesta, a prisustvovali su mu i direktor kompanije Enes Čengić  i predsjednici Sindikata metalaca BiH Muhamed Hadžić, Sindikata metalaca Kantona Sarajevo Bajro Melez i predsjednik Sindikata Energoinvesta Mustafa Jugo.