BOSANSKI ENGLISH

Informacije

14. 05. 2012. - Zaštita imovine i povećanje tržišnog udjela i prometa naftom u Hrvatskoj

U cilju zaštite svoje imovine, unaprijeđenja poslovanja i većeg udjela na tržištu susjedne Hrvatske, naša kompanija je danas organizirala prezentaciju u Sarajevu. Naime, Energoinvest je već duže vrijeme prisutan na prostoru Hrvatske u oblasti naftne industrije i posjeduje značajnu infrastrukturu za skladištenje i distribuciju nafte i naftnih derivata, te 16 benzinskih pumpi. S tim u vezi, upućen je poziv renomiranim kompanijama iz regiona i šire koje se bave ovom djelatnošću, a većina zaintersiranih se odazvala Energoinvestovom pozivu. 

Prezentaciji su prisustvovali predstavnici kompanija: Eneroginvest d.d. Sarajevo, Energoivest – Hrvatska d.o.o. Zagreb, Optima Grupa d.o.o. Banja Luka, HIFA OIL d.o.o. Tešanj, LUKOIL – Hrvatska Zagreb i INA (Holdina d.o.o. Sarajevo). Inače, Energoivest – Hrvatska d.o.o. Zagreb registrirana je prošle godine u susjednoj Hrvatskoj i bavi se spomenutom djelatnošću.

Cilj prezentacije je povećanje tržišnog udjela i prometa naše kompanije u Republici Hrvatskoj, stvaranje uslova za profitabilno poslovanje, te uspostavljanje saradnje sa strateškim partnerima – renomiranim kompanijama u prometu naftom i naftnim derivatima. Prezentacija je rezultirala pozitivnim reakcijama čime je otvorena mogućnost za zajedničku saradnju u oblasti snadbijevanja naftom, kao i iznajmljivanje nekretina, te eventualno formiranje zajedničke kompanije. Također, dogovoreno je da se u narednom periodu, po ovom pitanju zainteresirane kompanije očituju, nakon čega će biti upriličeni novi sastanci, uz konkretne dogovore o načinu buduće saradnje.