BOSANSKI ENGLISH

Informacije

02.04.2012. - Energoinvest pristupio formiranju Fonda za nauku i umjetnost

Tokom održavanja Univerzitetske berze Univerziteta u Sarajevu, 30.marta 2012. Godine, Energoinvest d.d.- Sarajevo je podržao i pristupio formiranju Fonda za nauku i umjetnost pri Univerzitetu u Sarajevu.

Cilj formiranja ovog fonda je podsticaj i obezbjeđenje boljih uslova edukacije studenata i razvoja nauke i umjetnosti pri sarajevskom Univerzitetu.