BOSANSKI ENGLISH

Informacije

02.04.2012. - Informacija o produženju važenja žiga „Energoinvest“

Na zahtjev Energoinvest d.d.-Sarajevo, Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine donio je rješenje o produženju važenja žiga „ENERGOINVEST, fig.“ – BAZR972359 pod brojem IP-03-47-2-02651/12VV od 08. 03. 2012 godine.

Rješenjem je produžena važnost žiga koji je upisan u registar žigova kod Instituta za period do 19. 05. 2022. godine. Važnost žiga se odnosi za robe i usluge koje su definisane važećom registracijom, prema Međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga – NCL (9).

Također je izvršeno produženje važenja žigova „Energoinvest“ i znaka „E“ kod Ministarstva Trgovine & Industrije – Odjel za registraciju trgovačkih žigova Kraljevine Saudijske Arabije za klase 09, 40, 06, 42 prema Međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga. Produženje zaštite žigova važi od 23.05.2010. godine do 03.02.2020. godine.

U toku je postupak za produženje važenja zaštite žigova kod WIPO-a – Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo sa sjedištem u Ženevi, Švajcarska.