BOSANSKI ENGLISH

Informacije

26.03.2012. - Potpisan ugovor sa BH Telecomom

Energoinvest d.d. Sarajevo i BH Telecom d.d. Sarajevo su 06.03. 2012. godine potpisali ugovor o održavanju TAPSOL aplikacije. Riječ je o aplikaciji za obradu ROAMING saobraćaja.Ugovor su potpisali Nedžad Rešidbegović, generalni direktor BH Telecoma d.d.-Sarajevo i mr.sci. Enes Čengić direktor Energoinvest d.d.- Sarajevo.

Izvršenje ovog posla povjereno je Sektoru inženjering za telekomunikacione tehnologije, koji će ga realizovati do kraja godine.

Potpisivanje ovog ugovora predstavlja nastavak uspješne saradnje Energoinvesta sa BH Telecomom započete još 2006. godine. Tada je aplikacija prvi put instalirana, a zatim unaprijeđena NRTRDE IN komponentom.

Nadamo se, da će se uspješna saradnja ove dvije kompanije nastaviti i u budućnosti, jer Energoinvest nudi rješenja čija je kvaliteta prepoznata i cijenjena kod brojnih telecom operatora.