BOSANSKI ENGLISH

Informacije

19.03.2012. - Potpisan ugovor u Kurdistanu za izgradnju četiri nove trafo stanice

Predstavnici Energoinvesta su 26.02.2012. godine potpisali ugovor sa Ministarstvom električne energije Kurdistana za izgradnju četIri nove trafostanice New Harir, Rezan, Shaqlawa i Koya i proširenje trafostanice Soran. Stanice su naponskih nivoa 132/33/11 kV, a proširenje se sastoji od dva polja na naponu 132kV. Ukupna vrijednost ugovora je oko 37 miliona EUR.

Ceremoniji potpisivanja ugovora prisustvovao je i ministar ovog Ministarstva koji je istakao važnost projekta za regiju Kurdistan i izrazio svoje zadovoljstvo što je ugovor dodjeljen Energoinvestu. U svom obraćanju prisutnim Energoinvest je predstavio kao respektabilnu kompaniju koja je uspješno uradila više projekata trafostanica u regiji Kurdistan.

Predviđeni rok za realizaciju ovog projekta je osamnaest mjeseci, a trenutno se čeka na saglasnost Vijeća ministara Kurdistana za potpisivanje ugovora i poziv Ministarstva na prvi sastanak sa Energoinvestovim timom za realizaciju ugovora.