BOSANSKI ENGLISH

Informacije

15.03.2012. - Podaci o upisu direktora Energoinvest,d.d. - Sarajevo kod nadležnih organa

Dana 12.03.2012. godine upisan je mr. sci. Enes Čengić, dipl. el.ing. u sudski registar privrednih društava kod Općinskog suda u Sarajevu, kao direktor Energoinvest, d.d. – Sarajevo na mandatni period od četiri godine, pod registarskim brojem: 065-0-Reg-012-01186.

Također je dana, 12.03.2012. godine izvršen upis i u Registar kod Komisije za vrijednosne papire FBiH, pod registarskim brojem emitenta: 01-637-4643.

Imenovani je u sudskom registru kao i u Registru Komisije prethodno bio upisan kao v.d. direktora.