BOSANSKI ENGLISH

Informacije

29.09.2017. - Tech radionice u Energoinvestu, d.d. – Sarajevo

Energoinvest, d.d.-Sarajevo je uvijek bio fokusiran na nove tehnologije u elektrici i energetici, i kroz svoje obuke na radu i stipendije obučio preko 20000 mladih.

Mi vjerujemo u nove tehnologije i da se kompetitivnost na tržištu stiče kroz tehnička znanja, i za svih 67 godina postojanja i inovacije od vremena Emerika Bluma do danas, fokusiramo se na sticanje najkvalitetnijih znanja i razvijanje partnerstva sa najboljima. Ovih dana smo, uz podršku naših prijatelja i partnera, našim zaposlenicima upriličili niz novih obuka.

Održane radionice uključuju upravljanje dronom (drone flying school), konstruisanje i programiranje IoT elektronskih uređaja (build an IoT device) kao i edukaciju iz oblasti 3D dizajna i printanja (3D design and 3D printing).

**Upravljanje dronom** (drone flying school), radionica na kojoj su polaznici upoznati sa najvažnijim karakteristikama dronova, načinom na koji dronovi rade kao i rizicima. Po završetku obuke letenja kroz simulaciju, svi prisutni su imali priliku upravljati dronom. Sve naučeno će se koristiti prilikom snimanja terena za dalekovode i trafostanice, koji se realizuju na zahtjevnim terenima, a na ovaj način snimanje terena postaje precizno, brzo, kvalitetno i sigurno.

 

 **Izrada i programiranje IoT (Internet of Things) uređaja za praćenje kvaliteta zraka, vode i zemljišta** je polaznike osposobilo da naprave uređaje za praćenje kvaliteta okruženja. U okviru ove edukacione cjeline, polaznici su obučeni kako da nabave dijelove, praktično sklope elektroniku i programiraju same uređaje. Pokrivena je i osnovna organizacija proizvodnje IoT uređaja za nadgledanje kvalitete zraka, vode i zemlje, kao i kontrolu svjetla, temperature,navodnjavanja itd.

 "3D DIZAJN i 3D PRINTANJE", se koristi za ubrzani proces izrade prototipa uređaja, u kojem se 3D printerima štampaju trodimenzionalni dijelovi za prototip uređaje prije same proizvodnje. Mladi inženjeri su ovom prilikom naučili modelirati i programirati, a potom praktično printati modele. Prednost ovog procesa je brza izrada specifičnih dijelova u malim serijama bez potrebe za specijalnim alatom, dugim vremenom i troškovima masovne proizvodnje. 3D štampa je postala nezamjenjiva tehnologija u različitim oblastima kao što su konceptualni modeli, industrijski dizajn, arhitektura, automobilska i mašinska industrija, kao i u elektronici i energetici - glavnim sferama djelatnosti Energoinvesta.“

  "Cilj ovih edukcionih modula je ulaganje u mlade inženjere, nove nade Energoinvesta."Energoinvest, d.d. – Sarajevo