BOSANSKI ENGLISH

Informacije

31.05.2017. - Oglas za izdavanje poslovnog prostora u zakup

Obavještavaju se zainteresovani da Energoinvest d.d. Sarajevo ima na raspolaganju za izdavanje poslovne prostore u poslovnoj zgradi ENERGOINVEST d.d. - Hamdije Ćemerlića br. 2 Sarajevo.

Prijave na oglas dostaviti na adresu:

Energoinvest d.d. Sarajevo
ENERGOKOMERC
Hamdije Čemerlića 2
71000 Sarajevo
Fax:+387 33 617 047
Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon: 033 703 359 ili 033 703 379