BOSANSKI ENGLISH

Informacije

14.03.2017. - Potpisan ugovor vrijedan million eura u Alžiru

Energoinvest je početkom mjeseca marta u Alžiru potpisao ugovor vrijedan milion eura. Riječ je o ugovoru koji se odnosi na izgradnju dalekovoda 220 kV dugog 10 km. Ugovor je u ime Energoinvesta potpisao Ismet Džubur, direktor Sektora Inženjering za dalekovode. Ovaj dalekovod će naša kompanija raditi za fabriku metala TIRSAM.