BOSANSKI ENGLISH

Informacije

06.01.2017 - In memoriam

HAKIJA TURAJLIĆ
(8. 01. 1993. – 8. 01. 2017.)

 

Sa ponosom se sjećamo i čuvamo od zaborava uspomenu na istaknutog rukovodioca Energoinvesta i nekadašnjeg potpredsjednika Vlade Republike Bosne i Hercegovine. Njegov veliki doprinos u razvoju Energoinvesta, kao i stvaranju nezavisne i suverene Bosne i Hercegovine ne smije i neće biti zaboravljen.

Predstavnici Energoinvest d.d. – Sarajevo, će u nedjelju, 08. 01. 2017. godine, u 11.00 sati posjetiti mezar rahmetli Hakije Turajlića ispred Alipašine džamije, a nakon toga i mjesto pogibije u Kasindolskoj ulici.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji su se nalazili na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u FBiH i to 30 dana prije dana održavanja Skupštine ili poslednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica mogu pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda ili prijedloga odluka u roku od 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

U radu i odlučivanju druge vanredne Skupštine dioničara Energoinvest,d.d. mogu učestvovati svi dioničari u skladu sa zakonom, lično ili putem punomoćnika.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva daje se nakon objavljivanja ovog obavještenja u obliku pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika ovjerene u skladu sa propisima.