BOSANSKI ENGLISH

Informacije

28.12.2016. - Predstavnici Energoinvesta i BH Gasa dogovorili sa ruskim Gazpromom isporuku gasa Bosni i Hercegovini za 2017. godinu

U skladu sa dugogodišnjom saradnjom, Energoinvest d.d. – Sarajevo i BH Gas, produžili su ugovor sa kompanijom Gazprom eksport (Ruska Federacija) o isporuci prirodnog gasa Bosni i Hercegovini za 2017. godinu.

Naime, u skladu sa ugovornim obavezama, naša kompanija kao ovlašteni uvoznik gasa za BiH, osigurala je da potrebne količine gasa budu na raspolaganju korisnicima u našoj zemlji. Navedenom produženju je doprinijelo redovno izmirenje obaveza prema ruskom partneru, čime je za potrošače u BiH omogućeno uredno snadbjevanje prirodnim gasom tokom naredne godine. Ovim su stvorene pretpostavke za povećanje udjela prirodnog gasa u energetskom miksu zemlje, te posljedično i smanjenje zagađenja kojem su građani izloženi, pogotovo u Kantonu Sarajevo.