BOSANSKI ENGLISH

Informacije

12.07.2016. - Mađari žele ulagati u energetski sektor u FBiH

Delegacija kompanije MVM Group iz Mađarske, koja se bavi se proizvodnjom, distrubucijom i prodajom električne energije, 11. jula 2016. godine posjetila je Energoinvest. Sa mađarske strane, sastanku su prisustvovali generalni direktor MVM Ovit Norbert Dr. Korom, zamjenik generalnog direktora MVM Partner Kornel Czinege, strateški direktor MVM Group Andras Totth i zamjenik generalnog direktora za prodaju i trgovinu MVM Gas Trade Gabor Orban. Delegaciju Energoinvesta je predvodila je direktorica Bisera Hadžialjević, sa svojim prvim saradnicima.

Tokom razgovora prezentirani su aktuleni projekti, kao i mogućnosti angažamana naše kompanije na budućim poslovima mađarskog patrnera. Ovakav oblik saradnje znak je da menadžmenti ove dvije kompanije žele unaprijediti dosadašnju saradnju i otvoriti mogućnosti budućeg zajedničkog poslovanja, poštujući pravila tržišta i natjecanja. Cjelokupna privreda naše zemlje najveći potencijal ima u energetici, te da saradnja ove dvije kompanije mora biti usmjerena na rast i razvoj naših ekonomija.

Predstavnici MVM Group razgovarali su i sa federalnim ministrom energije, rudarstva i industrije Nerminom Džindićem o mogućoj saradnji između ove kompanije i bh. kompanija. Ministar Džindić i mađarski predstavnici dogovorili su kako će do septembra tekuće godine sačiniti zajednički memorandum o saradnji, a da će njegovom potpisivanju prethoditi razmjena podataka oko mogućih zajedničkih projekata koji se tiču hidro, vjetro i solarne energije.