BOSANSKI ENGLISH

Informacije

08. 07. 2013. - Najmenadžer i najkompanija za 2013. godinu

Direkcija Agencije za izbor najmenadžera BiH, jugoistočne i srednje Evrope dodijelila je direktoru Energoinvesta Enesu Čengiću priznanje Super šampion biznisa, odnosno "Najmenadžer i najkompanija za 2013. godinu". Čengić je istakao značaj navedene manifestacije, posebno iz razloga što događaji poput tog omogućavaju komparaciju sa drugim kompanijama u regiji. "Vrlo je važno u bilo kojem poslu imati poziciju koja dozvoljava komparaciju. Regionalne manifestacije gdje se vrednuju rezultati rada sličnih kompanija, poslova i ljudi veoma je važna, jer se time dobija slika o sopstvenom položaju i mogućnostima. To daje alat u ruke menadžerima da sami procijene šta mogu, a šta ne u svom daljem poslovanju", kazao je Čengić.

"Svaki menadžer mora znati da su najveća vrijednost svake kompanije njegovi zaposlenici, da se njima moraju stvoriti uslovi kako bi razvili svoju kreativnost i kako bi osjetili da ih se poštuje, radnike se mora isprovocirati kako bi dali više, te im se mora osigurati podjednaka šansa za napredak. Ovako orijentirane kompanije moraju uspjeti, bez obzira na ekonomsku krizu koja nas okružuje", rekao je Čengić. Prema njegovim riječima, filozofija poslovanja Energoinvesta u narednom kratkoročnom periodu biće zadržavanje kontinuiteta isplata plata i očuvanje radnih mjesta. "U ovom momentu u biznisu kojim se bavimo veliki profiti nisu mogući", istakao je Čengić.

Direkcija za izbor i promociju menadžera BiH, jugoistočne i srednje Evrope dodijelila je na svečanoj ceremoniji ukupno 22 menadžerske nagrade najuspješnijim menadžerima, te 14 nagrada najuspješnijim pojedincima koji ne rade direktno u biznisu, ali svojim aktivnostima prave povoljniji ambijent za biznis i ekonomiju.