BOSANSKI ENGLISH

Aktivnosti

  TRGOVINA I USLUGE

  • Uvoz gasa za potrebe tržišta Bosne i Hercegovine.
  • Angažman radne snage iz Bosne i Hercegovine i inostranstva u cilju pružanja usluga na naftnim poljima i terminalima.
  • Nabavka i prodaja, u Bosni i Hercegovini i inostranstvu serijske elektroopreme i rezervnih dijelova, armatura i rezervnih dijelova, mašinske opreme i rezervnih dijelova.
  • Kompenzacioni, vezani i reeksportni poslovi.
  • Zastupanje i posredovanje u oblasti trgovine.
  • Poslovi izdavanja u zakup poslovnog prostora i objekata u vlasništvu Energoinvest-a d.d.