BOSANSKI ENGLISH

Aktivnosti

  PRENOS I DISTRIBUCIJA ELEKTRICNE ENERGIJE

  • Trafostanice do 420 kV
  • Dalekovodi do  500 kV
  • Podzemni i optički kablovi
  • Automatika i  SCADA sistemi

   

  Više IMRK